Az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesül az a hallgató, volt hallgató, aki 2021. augusztus 31-ét követően sikeres záróvizsgát tett és a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgával nem rendelkezik – tájékoztatott a Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatósága.

Annak érdekében, hogy az oklevelek a pontos adatokkal kerüljenek kiállításra, azt kérik, hogy a Neptun tanulmányi rendszerben lévő személyes adatait minden érintett hallgató ellenőrizze. Amennyiben eltérést találnak, haladéktalanul jelezzék azt a hk@uni-miskolc.hu e-mail címre.

 

Azoknak a hallgatóknak, akiknek nem történt  változás a Neptun tanulmányi rendszerben található személyes adataikban, nincs teendőjük, számukra az oklevelet 2023. január 19-ig kérelem nélkül, a rendszerben rögzített adatokkal állítja ki a Miskolci Egyetem.

A 2022/2023 őszi félév végéig abszolvált, de a nyelvi követelményeket még nem teljesítő hallgatók esetében, miután sikeres záróvizsgát tettek, a Miskolci Egyetem szintén kiállítja az oklevelet. Esetükben az oklevél kiállítására a sikeres záróvizsga napját követő 30 napon belül kerül sor.