A városi önkormányzat az iskolai szünetek idejében is köteles minden munkanapon gonodoskodni a gyermekek étkeztetéséről.

Ennek megfelelően Miskolcon, az idei tanév téli szünidejében a gyermekétkeztetést 2022. december 22-től 2023. január 6-ig, összesen 11 munkanapon (2022. december 22., 23., 27., 28., 29., 30., 2023. január 2., 3., 4., 5. és 6.) biztosítja.

A kiosztási helyszínek:

1. Belvárosi Konyha (volt központi leánykollégium) 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.

2. Könyves Kálmán Általános Iskola 3534 Miskolc, Könyves K. u. 2.

3. Pattantyús-Ábrahám Általános Iskola 3524 Miskolc, Pattantyús Á. G. utca 2.

4. Petőfi Sándor Fiúkollégium 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33.

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Azon szülők, vagy törvényes képviselők, akikhez a hivatal által postázott vagy a családsegítő szolgálat által kivitt – étkeztetés igényléséhez szükséges – nyilatkozat nyomtatvány még nem jutott el, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8. szám) beszerezhetik és legkésőbb 2022. december 14-ig benyújthatják.