Az elsődleges cél az, hogy anyagi és erkölcsi téren egyaránt támogassák a hátrányos szociális helyzetű, kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos, valamint szakmai eredményt elért hallgatókat.

 Az ösztöndíj folyósításának időtartama egy tanév, azaz tíz hónap.

Az ösztöndíj havi összege: 50 ezer forint.

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani az illetékes Kar Dékáni Hivatalában, papír alapon, egy példányban.

 A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

  • az állandó lakóhely hiányában a magyar igazolvány vagy magyar hozzátartozói igazolvány másolatát;
  • a pályázó szociális helyzetét alátámasztó, a pályázati kiírás mellékletében felsorolt okiratokat;
  • a leckekönyv vonatkozó részeinek kinyomtatott oldalait a Hallgatói Szolgáltatások Osztálya által hitelesítve;
  • a pályázó nyelvismeretét alátámasztó dokumentumokat;
  • a pályázó rövid önéletrajzát, mely kitér a szakmai és tudományos tevékenységek, eredmények ismertetésére;
  • a pályázó publikációinak felsorolása, a publikációk másolata;
  • egyéb tudományos, szakmai tevékenység igazolása.

 Az ösztöndíj benyújtáshoz tartozó részletes pályázati kiírás az uni-miskolc.hu honlapon található és a pályázati adatlap is innen tölthető le. A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató is itt olvasható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. (szerda) 16.00 óra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb információk: rekoktatas@uni-miskolc.hu 

/Forrás: uni-miskolc.hu/

/Fotó: Miskolci Egyetem Facebook-oldala/