A galaxisunk középpontjában található szupernagy tömegű fekete lyukat nemrég az Eseményhorizont Távcső (EHT) műszereivel örökítették meg, s a fekete lyukak működésébe is bepillantást nyerhetünk a felvétel alapján.

Korábbi megfigyelések már utaltak az égitestre

A csillagászok már korábban megfigyelték, miként keringenek a Tejútrendszer központi régiójának csillagai egy láthatatlan, nagyon sűrű, de ugyanakkor hatalmas tömegű vonzáscentrum körül. Már ezek a megfigyelések is erősen utaltak rá, hogy ez a Sagittarius A* (röviden Sgr A*) jelű égitest nem lehet más, mint egy fekete lyuk. A 2022. május 12-én nyilvánosságra hozott közvetlen felvétel azonban kétséget sem hagy afelől, hogy ez valóban így van.

Maga a fekete lyuk láthatatlan számunkra 

Magát a fekete lyukat nem láthatjuk, ám a körülötte fénylő gázt már igen: a középpontban lévő, Napunk tömegének négymilliószorosát kitevő fekete lyuk eltérítette fénysugarak jelennek meg a felvételen, gyűrű alakzatban. A fekete lyuk távolsága bolygónktól 27 ezer fényév, az ESO hasonlatával élve „akkorának látszik, mint egy fánk a Holdon”, ezért csak az EHT rendkívüli teljesítményű műszeregyüttesével lehetett megörökíteni. 

Az EHT 2022 tavaszán további megfigyeléseket is végzett, és ezekből nemsokára még jobb felvételeket kaphatunk, illetve fekete lyukakról készült mozgóképként is rápillanthatunk majd.