Az elmúlt évek bevált gyakorlatát alkalmazza a Városgazda, miszerint a fűkaszálási munkálatokat a madarak költési időszaka után végzik el a patakmedrekben.

A medrekben a kaszálást -lakossági és árvízvédelmi igényeket figyelembe véve- augusztus 29-én kezdték el az Ó-Hejőn (Hejőcsaba belvárosi részén), a Pece-patak gátjain, az Ördög árkon, valamint a Szinva medrében Diósgyőrtől lefelé haladva. A kaszálási feladatok ellátását előreláthatóan november közepéig ütemezi a Társaság.

A vízfolyások medrei ökológiai folyosóként is funkcionálnak, élőlényeknek adnak otthont: a halak, hüllők és kétéltűek mozgásában és életében is fontos szerepet töltenek be. A vízfolyások partjain a növények között megjelennek a rovarok is, melyek táplálékot nyújtanak a madaraknak, továbbá búvó és táplálkozó területnek használják. A Szinva-patakon rendszeresen megfigyelhető -táplálkozás céljából- a fokozottan védett fekete gólya, de a vadkacsa állomány is folyamatosan nő. A természetes élőhelyek megőrzése érdekében, a patakmedrek két oldalán 1,5 méter szélességben meghagyták a növényzetet a nyári hónapokban.