Miskolc MJV Közlekedési Munkacsoportja kidolgozott egy vonalhálózati és menetrendi módosítást az Y-híd és a turbókörforgalom átadásához kapcsolódóan.

Az MVK Zrt. ezt most a közvélemény elé tárja, a visszajelzéseket pedig 2022. november 30-ig várják az egyeztetes@mvkzrt.hu e-mail címre.

A javaslati anyag a 3-as, 3A-s, 24-es, 280-as, 43-as és 44-es autóbuszok útvonalának és megállóhelyeinek változásait tartalmazza, illetve az újonnan bevezetésre kerülő 23-as viszonylatról szól. 

1. A 3-as és 3A-s viszonylatot érintő módosítások

A 3-as és a 3A-s autóbuszjáratok alapvetően újra a terelés előtti, utoljára 2020. szeptember 12-én használt útvonalukon fognak közlekedni. Változás azonban, hogy a Búza tér felé a 3-as járatok is –úgy, mint a 3A-sok is – a Szinvapark megállóhely érintésével fognak közlekedni, illetve ugyanebben az irányban új megállóhely létesül a Vörösmarty városrésznél, amelyet a 3-as és 3A-s járatok is használni fognak. Egyes 3-as járatok ezentúl is tovább fognak közlekedni az Auchan Dél áruházig, de a jelenleginél több, immáron a Joyson érintésével.

További újdonság, hogy az Auchan Dél áruházig közlekedő járatok néhány perces időkiegyenlítést követően 43-as vagy 44-es járatként fognak továbbindulni a Búza tér felé, illetve ez fordított irányban is meg fog valósulni.

Így Martinkertváros és Szirma felől új utazási irányok nyílnak Hejőcsaba, a Tapolcai elágazás és a Csabai kapu felé és felől. Néhány 3-as járat a Tiszai pályaudvart is érinteni fogja, ezáltal a Joyson is közvetlenül elérhetővé válik a vasútállomástól.

A 3-as viszonylat útvonala:

 • A Búza térről indulva: Búza tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Vízügyi Igazgatóság – Y-híd – Martinkertváros – Szirma

 • Szirmáról indulva: Szirma – Martinkertváros – Y-híd – Vízügyi Igazgatóság – Szinvapark – Búza tér

Egyes 3-as járatok továbbközlekednek a Joyson érintésével az Auchan Dél áruházig, illetve egyes 3-as járatok onnan indulnak. Az Auchan Dél áruházig közlekedő járatok néhány perces időkiegyenlítést követően 43/44-as viszonylatként közlekednek tovább a Búza tér felé, illetve fordított irányban is.

Így Martinkertváros és Szirma felől új utazási irányok nyílnak Hejőcsaba, a Tapolcai elágazás és a Csabai kapu felé és felől.

Néhány járat a Tiszai pályaudvart is érinti, amikor a vasúti csatlakozások, illetve a Tiszai pu. – Joyson kapcsolat miatt ez indokolt. 

A 3A-s viszonylat útvonala:

 • A Búza térről indulva: Búza tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Vízügyi Igazgatóság – Y-híd – Iskola tér – Velence utca – Berzsenyi Dániel utca

 • A Berzsenyi Dániel utcáról: Berzsenyi Dániel utca – Alföldi utca – Csokonai Vitéz Mihály utca – Martinkertváros – Y-híd – Vízügyi Igazgatóság – Szinvapark – Búza tér

A Búza tér irányába mindkét viszonylat új megállóhelyet kap a Vörösmarty városrésznél. (A megállóhely a turbó körfogalom építése során kialakításra került.)

A jelenleg biztosított további közvetlen kapcsolatok (Tiszai pu. – Szentpéteri kapu; Tiszai pu. – Kassai utcai lakótelep; Szirma – Tiszai pu.; Martinkertváros – Tiszai pu.; Martinkertváros – Szentpéteri kapu) az újonnan létrejövő 23-as viszonylat révén kerülnek megtartásra.

Az új viszonylat ezen felül Szirma Szentpéteri kapui kapcsolatát is megadja a jövőben. A 23-as járatok menetrendje úgy került megtervezésre, hogy igazodjon a műszakváltásokhoz és a vasúti menetrendhez is.

A 23-as viszonylat útvonala:

 • a Repülőtér/Bosch végállomásról indulva: Repülőtér / Bosch – Megyei Kórház – Kassai utca – Búza tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Selyemrét – Tiszai pályaudvar – Y-híd – Martinkertváros – Szirma

 • Szirma végállomásról indulva: Szirma – Martinkertváros – Y-híd – Tiszai pályaudvar – Selyemrét – Bajcsy-Zsilinszky út –Búza tér – Kassai utca – Megyei Kórház – Repülőtér / Bosch

Fontos, hogy a 23-as járatok a Búza tér irányába a Tiszai pályaudvaron két helyen állnak meg: a leszállóhelyen és az 1-es járatok indítóhelyén is. Ennek szakmai indoka az, hogy minden Búza tér felé közlekedő járat ugyanarról a megállóhelyről legyen igénybe vehető amellett, hogy a vasútállomás felvételi épülete is a legrövidebb úton maradjon megközelíthető.


A 23-as autóbuszok a lehető legrövidebb menetidő érdekében mindkét irányban a Búza tér végállomás területén keresztül közlekednek, érintve a 24-es autóbusz Búza tér megállóhelyét, a 3-as és 3A-s Búza téri indítóhelyét és a Búza tér / Zsolcai kapu megállóhelyeket is. 

2. A 24-es viszonylatot érintő módosítások

A Középszer utcán jelenleg csak munkanapokon, napi háromszor közlekednek menetrend szerinti autóbuszjáratok, 280-as számjelzéssel. Ezek a járatok a Szinvapark bevásárlóközpontba és a Búza téri piacra való eljutást biztosítják, de például a rendelőintézetekhez – ami az itt élő időseknek különösen fontos volna – nem nyújtanak átszállásmentes utazási lehetőséget.

A 24-es vonal meghosszabbításával azonban biztosítani tudják, hogy a mainál több járat és a hét minden napján érintse a Középszer utcát. A 24-es járatok a Repülőtér/Bosch és a Szinvapark között a jelenlegi útvonalon fognak közlekedni, utána a 3-as főútról a Lévay József utcára kanyarodnak, majd a jelenlegi 31-es járatok útvonalán haladnak tovább a Kazinczy Ferenc Általános Iskola megállóhelyig (tehát az SZTK Rendelő és Petneházy-bérházak megállóhelyek érintésével), amelyet követően rákanyarodnak a Középszer utcára, és az itt lévő megállóhelyeken állnak meg.

Az útvonal hurokban végződik, a járatok menetrendben megjelölt végpontja a Középszer utca, szolgáltatóház megállóhely.

A Repülőtér/Bosch irányába a 24-es autóbuszok a Testvérvárosok útja megállóhely után a Vasúti felüljáró felé fordulnak, és a Tapolcai elágazás, Petneházy-bérházak, SZTK Rendelő, Szigligeti tér és Vörösmarty városrész megállóhelyek érintésével térnek vissza a 24-es viszonylat jelenlegi útvonalára.

A Szinvapark megállóhelytől a 24-es járatok a jelenlegivel megegyező útvonalon közlekednek majd a Repülőtér / Bosch végállomás felé.

A 24-es útvonala:

 • A Repülőtér/Bosch végállomásról indulva: Repülőtér/Bosch – Megyei Kórház – Kassai utca – Búza tér – Szinvapark – Vörösmarty városrész – Szigligeti tér – SZTK Rendelő – Középszer utca, iskola – Középszer utca, szolgáltatóház 

 • A Középszer utcáról indulva: Középszer utca, szolgáltatóház – Vasúti felüljáró – Tapolcai elágazás – SZTK Rendelő – Szigligeti tér – Vörösmarty városrész – Szinvapark – Búza tér – Kassai utca – Megyei Kórház – Repülőtér/Bosch

Megállóhelyei:

 • a Repülőtér/Bosch végállomásról indulva: Repülőtér/Bosch végállomás, Napsugár Otthon, Megyei Kórház, Kassai utca, Bulcsú utca, Búza tér (templom), Szinvapark, Vörösmarty városrész, Szigligeti tér, SZTK Rendelő, Petneházy-bérházak, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Középszer utca általános iskola, Középszer utca szolgáltatóház.

 • A Középszer utca szolgáltatóháztól indulva: Középszer utca, szolgáltatóház, Testvérvárosok útja, Vasúti felüljáró, Tapolcai elágazás, Petneházy-bérházak, SZTK Rendelő, Szigligeti tér,Vörösmarty városrész, Szinvapark, Búza tér (templom), Bulcsú utca, Kassai utca, Megyei Kórház, Napsugár Otthon, Repülőtér/Bosch

A fent részletezett megoldásnak köszönhetően a Középszer utcán a hét minden napján, hosszabb üzemidővel közlekednek autóbuszjáratok. Az itt élők a 24-es járatokkal átszállás nélkül juthatnak el az SZTK Rendelőintézethez, a Vörösmarty városrészbe, a Szinvapark bevásárlóközponthoz, a Búza térre, a Kassai utcai lakótelepre, a Megyei Kórházhoz, a Szentpéteri kapui bevásárlóközpontokba és a Boschba is.

A Kassai utcai lakótelepen élők számára is létrejön egy új közvetlen kapcsolat, hiszen a 24-es járatokkal átszállás nélkül tudnak utazni a Csabai kapuba és az SZTK Rendelőintézethez.

A 24-es járatok az Avas irányában a Petneházy-bérházak megállóhelyen, a Repülőtér/Bosch irányában pedig a Tapolcai elágazásnál garantált és kölcsönös csatlakozást biztosítanak majd a korábbival megegyező útvonalon újra bevezetésre kerülő 30-as járatokhoz, így segítve a Búza tér és az Avas közötti eljutást azokban az időszakokban is, amikor a 32-es járatok ritkábban közlekednek. 
A 24-es viszonylat meghosszabbításával egyidejűleg a 280-as viszonylat megszűnik. Azokban az indulási időpontokban, melyekben jelenleg 280-as járat közlekedik, a jövőben 28-as járat közlekedik.

A Kassai utcai lakótelep kiszolgálását a 23-as és 24-es járatok közösen biztosítják a jövőben, a maival hasonló fordulószám mellett.

3. A 43-as és 44-es viszonylatokat érintő módosítások

A 44-es viszonylat útvonalát a belvárosban 1 megállóval meghosszabbítják, a járatok végállomása a Centrum helyett a Búza tér lesz. Ezzel a megoldással a jelenlegi 43-as és 44-es viszonylat útvonala a Búza tér és a Cementgyár között egységesítésre kerül.

Egyes 44-es járatok a belváros felé a Lehár utca, a Lavotta utca és az Erzsébet királyné útja megállóhelyek érintésével fognak közlekedni, sűrítve Görömböly központi részének kiszolgálását, valamint megteremtve ezzel az Auchan Dél áruház – Görömböly, valamint a Görömböly – Centrum közvetlen kapcsolatokat.

A Görömbölyön át közlekedő 44-es járatok nem érintik majd a Pesti út megállóhelyet.

Továbbá Szirmáról egyes 3-as autóbuszok továbbközlekednek majd a Joyson érintésével az Auchan Dél áruházig, ahonnan 43-as járatként fogják folytatni útjukat a belváros felé, valamint fordítva is, azaz egyes 43-as autóbuszok az Auchan Dél áruháztól 3-as járatként közlekednek majd a Joyson érintésével Szirma, Martinkertváros, onnan tovább pedig a Búza tér felé.

Ez a megoldás az utasoknak azt kínálja, hogy Martinkertvárosból és Szirmáról az Auchan Dél áruház mellett immáron a Joyson, Hejőcsaba és a Csabai kapu térsége közvetlenül elérhető lesz, valamint Szirmáról egyenletesebbé válik a közlekedés a nap minden időszakában a Búza tér irányába.

A 44-es viszonylat irányító végállomása a változtatások életbe lépésétől a Búza tér lenne, útvonala:

 • a Búza térről indulva: Búza tér – Villanyrendőr – Tapolcai elág. – Auchan Dél áruház.

 • az Auchan Dél áruháztól indulva: Auchan Dél áruház – Tapolcai elágazás – Centrum – Búza tér.

A  visszajelzéseket pedig 2022. november 30-ig várják az egyeztetes@mvkzrt.hu e-mail címre.