A kérelem Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve nyújtható be. Év végéig kérhető a fennmaradási engedély, bírság nélkül.

Az engedélyeztetési eljárás illetékmentes, azonban a kérelem benyújtásához – fúrt kút esetében – csatolni kell a fúrt kút környezetvédelmi megfelelőségét tanúsító felülvizsgálati nyilatkozatot.

Ezt hivatalosan regisztrált, képesítéssel rendelkező kútfúró vagy a jogszabályi követelményeknek megfelelő szakember állíthat ki. Ásott és vert kút esetében csak a tulajdonos nyilatkozata szükséges.

A háztartási célú kutak esetében mentesül a bírságfizetés alól az a kérelmező (magánszemély), aki kútját engedély nélkül létesítette, de annak fennmaradását, további üzemeltetésének engedélyezését 2023.12.31-ig kéri és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Fontos információ, hogy a kutak létesítése csak az 1992-es évet követően engedélyköteles, tehát az igazoltan ezen időpontot megelőzően létesített kutaknál az „engedély nélküliség” fogalma nem merül fel.

Amennyiben a december 31-i határidőig nem történik meg az engedély nélkül létesített kút vízjogi fennmaradási engedélyeztetése, abban az esetben vízgazdálkodási bírság kiszabására kerülhet sor.

Ezt a szabálytalanságot elkövető kivitelezőnek, vagy ha az nem ismert, akkor a kút létesítőjének kell megfizetnie. A bírság összege magánszemélyek esetében 300 ezer forint is lehet.

Bővebb információ az engedélykérelem benyújtásával kapcsolatban elérhető Miskolc város honlapján.