Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.

Ez az ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. Az ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat 150 pályázót – 130 fő „A” típusú, és 20 fő „B” típusú – részesít 5 000,- Ft/fő /hó önkormányzati támogatásban, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át (2022-ben ez az összeg: 99.750,-  Ft), amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, a nyugdíjminimum 450%-át (2022. évben ez az összeg: 128.250,- Ft ).

A program keretében „A” és „B” típusú pályázatot hirdettek meg

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2022/2023-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, akik a 2023/2024-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024-es tanévben valóban megkezdik.

Az önkormányzati közlemény arra is kitér, hogy nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomány hallgatója, aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, vagy kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet regisztrálni. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt Miskolc MJV önkormányzatához postai úton vagy személyesen eljuttatni 2022. november 3-ig.