Kezdőlap BORSOD Borsod - Gazdaság

Orvosi rendelőt alakítanak kis Sajólászlófalván

A korszerűség és fenntarthatóság jegyében Sajólászlófalva községben egészségügyi alapellátás fejlesztés valósul meg, melynek keretében – egy jelenleg használaton kívüli önkormányzati épület felújításával – orvosi rendelő kerül kialakításra.

A beruházás lehetővé teszi az alapellátás keretében működő felnőtt orvosi- és védőnői ellátás hosszú távú racionális és költséghatékony működtetését, az energiahatékonysági szempontok érvényesítését.

A projekt fejlesztésének célja Sajólászlófalván a Vörösmarty út 14. szám alatti ingatlan felújítása után, a jelenleg községháza épületében működő háziorvosi rendelő elhelyezése egy korszerűsített épületben, az előírásoknak megfelelő körülmények közötti üzemeltetése. A településen jelenleg felnőtt háziorvosi rendelés, gyermekorvosi, védőnői ellátás zajlik. Ezen alapszolgáltatások infrastrukturális igényeit kívánja kielégíteni az újonnan kialakításra kerülő orvosi rendelő. A település népességének meghatározó csoportját az idősek alkotják, valamint az egyedül élő özvegyek, akik mobilitási nehézségekkel küzdenek.

Sajnos a lakosság körében egyre több a krónikus beteg, akik rendszeres ellátásra szorulnak, ezáltal rendkívül fontos, hogy az egészségügyi alapellátás (felnőtt orvosi praxis és védőnői szolgálat) a településen elérhető maradjon. A jelenlegi orvosi rendelő a polgármesteri hivatallal egy épületben található, így mind az egészségügyi létesítmény, mind pedig a hivatal rendkívül szűkös ingatlanrésszel rendelkezik, ezért indokolt a rendelő megfelelő körülményeket biztosító helyre történő átköltöztetése. A település központjában található ingatlan orvosi rendelővé történő átalakításának, felújításának köszönhetően javul a lakosság élet minősége.

Mindezek hatására erősödik a település népességmegtartó ereje is.

Az épületben családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása, a jogszabályokban kötelezően előírt számú parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely létesítése, babakocsi tárolására alkalmas helyiség kialakítása, kerékpártároló a bejárat közelében, valamint megújuló energiaforrások alkalmazása, napelemes rendszer telepítésével, eszközbeszerzés is tervezett. A beruházás megvalósításával a település lakosai korszerű, a jelenleginél magasabb színvonalú egészségügyi prevenciós és gyógyító ellátásban részesülhetnek, ezáltal javul a településen élők általános egészségi állapota.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025. július 31.

Az Önkormányzat az Európai Unió támogatásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a fejlesztés érdekében 85,53 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.