Cikkünk frissítése óta eltelt 2 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A helyi adók, – mint az építményadó és az iparűzési adó/adóelőleg –második félévre esedékes összegeit szeptember 15-ig, azonban a második félévi telekadó összegeit december 15-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

A polgármesteri hivatal adó osztálya augusztusban elektronikus és postai úton is elküldi mindenkinek azokat az értesítéseket, amelyek a 2022. II. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást. Az adószámla kivonatot az idei, augusztus 8. napi állapotról bocsátják ki. 

A kiküldött adószámla kivonat a tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az ezer forintot – késedelmi pótlék esetén ötszáz forintot – meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat és fennálló túlfizetéseket tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat 2021. január elsejétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el, ezért az idei gépjárműadó fizetési kötelezettségről már a NAV értesíti az adózókat. Az ehhez kapcsolódó befizetési kötelezettségeket pedig az általuk megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

A kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó (a továbbiakban: KKV) adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése.

Fontos, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok, akik/amelyek a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített – tételes – módon történő megállapítását választották (a továbbiakban: KATA adóalany), a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 2022. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezései alapján, a korábbi KATA szabályozás szerinti adóalanyiság a törvény erejénél fogva 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A KATA adóalanyoknak, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó tételes helyi iparűzési adó időarányos része hivatalból törlésre kerül, azonban esetükben az adószámla kivonat még nem tartalmazza az időarányos törlés összegét.

Az E-önkormányzati portálokon, az  elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére. Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Bővebb tájékoztatás a miskolc.hu honlapon érhető el.