Több ezer, jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű, szociális és anyagi gondokkal küzdő vasgyári lakos vett részt közösségi, valamint foglalkoztatást és társadalmi felzárkózást segítő programokban 2016 óta.

Az önkormányzat közleméyében azt írja, hogy ebben a hónapban zárul a több éven át tartó „Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban” című projekt, melynek eredményeként a Vasgyár területén több ezer fő vett részt közösségi, foglalkoztatást, társadalmi felzárkóztatást segítő programokban. A programokat, valamint a folyamatos szociális munkát a fő kedvezményezett, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, és konzorciumi partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) közösen valósította meg. A projektben 158 fő számára egyéni fejlesztési terv is készült.

A 2016 novemberében indult projekt célja az volt, hogy elősegítse a „Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program” című projekt megvalósítását a felújított bérlakásokba történő költözések által, integráció segítésével, valamint jövőképet nyújtson a Vasgyárban lakók számára. Átfogó célként került rögzítésre a vasgyári lakosság integrációjának támogatása, a közösségi kohézió erősítése, valamint a mentális problémák csökkentése. Ehhez a konzorciumi partnerek olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi és közbiztonsági programokat szerveztek, mint például: családi napok, sportfoglalkozások, táncház, filmklub. A közösségfejlesztő programok mellett életvezetési-, és munkavállalási tanácsadást valamint folyamatos szociális munkát is biztosítottak az itt élőknek.

A célcsoportba a Vasgyárban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő egyének és családok tartoztak, de a program a terület egésze számára is nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek segítették a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.

A projekt 100 százalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összköltsége 279 322 974 millió forint volt.