Persze kivételek ezesetben is lehetnek. De! felmérések szerint a nők ötvenhárom százaléka vesz rendszeresen könyvet a kezébe, miközben a férfiaknak csak negyven százaléka vallja magát olvasónak.  Holott volt idő, amikor csak a férfiak olvastak; az ezernyolcszázas évek végén a regényeket a díványon sóhajtozó nőknek írták."

A világ számos táján foglalkoznak az olvasási szokásokkal. Így például az olasz nők 20-24 éves koruk között még magasabb rátával bírnak. Szinte hihetetlen, de 65 százalékuk könyvmoly. 

A nők a szépirodalmat preferálják, a férfiak inkább a kézikönyveket és a humoros történeteket szeretik. Egy vastagabb kötetnek a nők simán nekiugranak, míg a teremtés koronái hajlamosak arra, hogy egyszerre többet is lapoznak benne. 

Minden, csupán a fantáziától függ?

A Feltrinelli Kiadó kutatást végzett olvasói között. Érdekes megállapításra jutottak.

A nők azért olvasnak többet, mert gazdagabb a fantáziájuk. A könyvekkel pótolják a férfiakban való csalódásukat. A nők azért olvasnak többet, mert álomvilágban élnek.


Ez tudtad?

Magyarországon a Felvételi Információs Szolgálat végzett kutatást, ami  a középiskolás fiúk és lányok, valamint tanáraik olvasási szokásait mérte fel a kétezres évek végén.  425 középiskola 23 682 diákjának részvételével zajlott a kutatás. Az eredmények alapján a kutatók megállapították, hogy a 10., 11. és 12. osztályos lányok és fiúk olvasási szokásai között jelentős különbségek vannak. 

Míg a lányok 42 százaléka gyakran olvas szórakoztató könyveket, addig a fiúk körében ez az arány csak 31 százalék. A hölgyek 20, a fiúk 13 százaléka válaszolt úgy, hogy rendszeresen olvas komolyabb irodalmi műveket. A női tanerők több mint fele, a férfi tanárok közel harmada olvas rendszeresen.

Genetika? Hogyan?

Korábban az olvasás, iskolázottság sokáig csak a férfiak kiváltsága volt, a nők körében a 19. századig igen magas volt az analfabetizmus. Talán kollektíven, tudat alatt a női nem ezt a lemaradást igyekszik behozni azzal, hogy a férfiakhoz képest falja a könyveket – persze ez egyfajta feltételezés csupán. 

A genetika is közre játszhat: a lányok hamarabb tanulnak meg beszélni, olvasni. 

Olvasáskutatók szerint ez a magyarázat például arra, hogy egy vita során árnyaltabban, több szinonimával képesek érvelni. 
Tehát, ha eddig nem vettél volna könyvet a kezedbe, ne tétovázz! Míg átélet a főszereplő sztoriját, megtanulsz választékosan vitatkozni is!