Kezdőlap Uncategorized

Digitális tartalmak a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban

A Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárban több mint száz, szerzői jogi szabályozás alá nem eső, Miskolc városához vagy a történelmi Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez kötődő könyv olvasható. Köztük olyan írások, mint Tompa Mihály versei, Fáy András meséi, Herman Ottó írásai, vagy Miskolc város monográfiája Halmay Béla szerkesztésében.

A könyvtár digitalizált kiadványai

Ajánló:

Fáy András eredeti meséi és aphorizmáiból egy történet

A’ MEDVE ÉS EVÉT.  Kedvetlen komorsággal járdalt a’ medve az erdőben , ’s meglátta egy fán vígan ugrosni az Evétet;. Oh be Könnyű elméd van! így szóll megvetéssel hozzá, miért nem szoksz több komolysághoz, mindjárt többre néznének az állatok. A’ meglehet, felel ez, de én ugyan olly boho nem vagyok, hogy kis örömeimet, mellyek legszebb boldogságomat teszik , némelly gyávák gondolkozásainak , ’s külső fénynek áldozzam fel. Boldogtalan vagy! ki abban vadászod az igaz boldogságot, hogy többnek láttassál mások előtt, mint a’ mi vagy.”

Több mint száz megyei kötődésű folyóirat régi számai olvashatóak honlapunkon. A két népszerű megyei napilap, az Észak-Magyarország és a Déli Hírlap számai kereshető formátumban újraolvashatóak. De olvashatjuk Sassy Csaba szatírikus lapját az I. világháború idejéből, vagy Miskolcz városának híreit a háború előtti időkből az Ellenzék című lapban. A folyóiratok egyik része kereshető pdf formátumban, másik részük mikrofilmek képként digitalizált formájában olvashatóak. 

Ajánló:

A 1918. 2. számban arról ír Sassy Csaba: 

“Tulajdonképen mért hívják a miskolcziakat 28 asoknak?

— Hosszú meséje van ennek, asszonyom. Csaknem ötven éves. Mikor a Tiszavidéki vasút megindult – a magyar Észak-keleti vasut —, Miskolczon 28 percig álltak a személyvonatok. A kalauz nem is kiáltotta másképen, mint „Miskolcz 28” . . . Ezóta ragadt a 28 as név a miskolcziakon. Ezóta mondják a miskolcziakra mindenütt, hogy 28 asok. Közben, a hetvenes, nyolcvanas években Miskolcz és kapcsolt része: Hejőcsaba lett a magyar zsebmetszővilág kedvenc tartózkodási helye. Ezóta 28-asoknak hívta az ország azokat a link-embereket, akik nem igaz utón járnak, akiknek mindig van egy kis vaj a fejükön és egy két folt múltjukban, akik hébe-korba szívesen lelépnek az egyenes útról .

28-as újság az enyém is, mert a kedélyes, a veséző, a humoros részében olyan emberekkel és dolgokkal foglalkozik, melyek valamilyen vonatkozásuknál fogva önként kínálkoznak a veséző toll hegye iránt . . . Amelyeknél egy kis kitérés, kilengés van az egyenes útról …

Mert ilyen 28-as ez a Miskolcz most is. Van benne egy Forgó-hid, amelyik nem forog, egy Király-hid, amelyiken nincs király, itt a Vöröstemplom sárga, a Sötétkapu világos, az Uj-templom régi, az Erzsébettéren van a Kossuth szobor és a Palóczy-utcán a Szemere szobor, a Szemere utcán pedig a Nepómuki Szent János szobra. Az emberpiacon csirkét árulnak, a városi szemétégetőben szeszt főznek, a Tiszai pályaudvar a Sajó mellett van . . . Szóval itt minden dologban van valami fonákság, asszonyom . . . Mert 28-as ez a város most is.
                                                  28-as újság : Sassy Csaba szatirikus riportlapja. 1. évf. 2. sz. (1908. december 6.).,

Összegyűjtöttük és folyamatosan frissítjük  az elektronikusan (is) olvasható megyei folyóiratok elérhetőségeit. Megyei e-folyóiratok

Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva. A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek. A MeRSZ egy strukturált, kereshető adatbázis, mely minden platformon egységes megjelenést nyújt.

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

A fenti adatbázisokhoz könyvtárunkban ingyenes hozzáférést kérhetnek beiratkozott olvasóink, így otthonról is használhatják ezt a szolgáltatást. A kódokat e-mailben igényelhetik a simonm@rfmlib.hu e-mail-címen.