Kezdőlap LIFE MAGAZIN Család-gyerek

Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatásaik

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Hivatkozás: 255/2008. (X.21.) kormányrendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon
bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól.

A jubileumi juttatás összege
– a 90. életév betöltésekor 90.000,-
– a 95. életév betöltésekor 95.000,-
– a 100. életév betöltésekor 100.000,-
forint.
A személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.19 pontja alapján a szépkorúak juttatása személyi jövedelemadó-mentes.

Hogyan indul az eljárás, kell-e kérelmezni?
Kérelmezni nem kell, az eljáráshivatalból indul. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén -írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy az e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be adatait!

Személyesen ki köszönti a szépkorú személyt?
A jegyző a szép korú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásáról.

Személyesen ki köszönti a szépkorú személyt?
A jegyző a szép korú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásáról.

Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, az okiratot postai úton küldik meg a részére.

Hogyan történik a jubileumi juttatás folyósítása?
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH által a részére megküldött adatok átvételét követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

Mi történik a szépkorú személy halála esetén?
Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhalálozik, a kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni. A jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére vonatkozó szabályok szerint erre jogosult.