Kezdőlap Uncategorized

Tájékoztató a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét biztosító ügyeletes intézmények változásáról

A Kormány a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedései körében adott felhatalmazása alapján 2020. március 16. napjától rendkívüli szünet került elrendelésre a város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben.

A rendkívüli szünet időtartamára 2020. március 20. napjától két ügyeletes bölcsődét és három ügyeletes óvodát jelölt ki az önkormányzat polgármestere. A naponta figyelemmel kísért ügyeleti adatok szerint a kijelölt intézmények közül a belvárosban lévő Dobó Katica Bölcsőde, a Bársony János úti Tagóvoda, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda kihasználtsága a csoportszámokat figyelembe véve a maximumhoz közelít és a kijárási korlátozás megszüntetésére tekintettel az ügyelet iránti igények további emelkedése várható. Időközben a 152/2020.(IV.27. Korm.rendelet kötelezővé is tette a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezését és meghatározta annak feltételeit és az igénybevétel módját is.

Mindezek alapján az egyre növekvő igények kielégítése céljából 2020. május 11. napjától a polgármester 9/2020.(V.7.) számú határozatával újabb két bölcsőde és összesen 9 óvoda ügyeletes intézményként történő kijelöléséről döntött az alábbiak szerint.

Bölcsődék:

 1. a)Diósgyőri Bölcsőde 3535 Miskolc, Kuruc utca 65/A.
 2. b)Dobó Katica Bölcsőde 3530 Miskolc, Hadirokkantak utca 26.
 3. c)Mesemalom Bölcsőde 3525 Miskolc, Dózsa György utca 36.
 4. d)Napraforgó Bölcsőde 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 1.

Óvodák:

 1. a)Miskolci Avastetői Óvoda 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3.
 2. b)Miskolci Batsányi János Óvoda 3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.
 3. c)Miskolci Belvárosi Óvoda 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64.
 4. d)Miskolci Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc, Árpád út 4/A.
 5. e)Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Pitypang Tagóvodája 3528 Miskolc, Fövényszer utca 35.
 6. f)Miskolci József úti Óvoda 3531 Miskolc, József utca 2.
 7. g)Miskolci Napraforgó Óvoda Középszer Tagóvoda 3529 Miskolc, Középszer utca 5.
 8. h)Miskolci Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy utca 53/A.
 9. i)Miskolci Százszorszép Óvoda 3530 Miskolc, Serház utca 1.

Az ügyelet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosított, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Az ügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között vehető igénybe.

Az ügyelet kiscsoportos formában kerül megszervezésre, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

Az ügyeletért térítési díjat nem kell fizetni.

A gyermekétkeztetés az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosított.