Íme néhány nyári jellegzetesség .

A hőségriasztásokkal, rendkívüli szárazsággal együtt járó nyári kánikula idején az ivóvízellátásban érzékelhető, sajátságos jelenségekre hívja fel a MIVÍZ Kft. a lakosság figyelmét. A talajrétegek kiszáradása és felmelegedése ugyanis hatással van az ivóvizes ellátó rendszerre is. Ennek következtében kétféle jelenségről érdemes beszélni.

1. A csapból kiengedett víz rövid ideig tartó elfehéredése

A vízcsapból kifolyó víz fehérre változó színét parányi levegőbuborékok okozzák, amely a kifolyatáskor bekövetkező hirtelen nyomáscsökkenéssel együtt járó, egyszerű fizikai jelenség.

A víz nagyobb nyomáson vagy alacsonyabb hőmérsékleten sokkal több nitrogént és oxigént képes oldott állapotban megtartani. Melegedés vagy nyomáscsökkenés esetén viszont túltelítettség állapota alakul ki, az oldott gázok egy része kiválik a vízből.

Ezek a mikrobuborékok lassan a pohárba kieresztett víz felszínére felúsznak és elpattannak. Fülünkhöz közel tartva akár hallani is lehet a finom sercegést, a víz pedig rövid időn belül újra átlátszóvá válik. Ez a jelenség a csővezetékek környezetének hőmérsékletétől is függ, ezért nyáron sokkal gyakrabban lehet ezzel találkozni, mint télen.

Ez a jelenség nem ártalmas az egészségre, az ivóvíz ilyen esetben is teljes biztonsággal fogyasztható – hangsúlyozza a MIVÍZ.

2. A kiszáradás hatására a talajban keletkező kedvezőtlen hatások

A mélyebb rétegeket is elérő kiszáradás a talajrétegek zsugorodását, kúszó mozgásait okozza. Ez a jelenség nemcsak az épületek alapját tudja károsítani, hanem a földbe fektetett csővezetékeket is.

A talaj felszínéből kiinduló repedések oldalai fokozatosan eltávolodnak egymástól. Ezek az elmozdulások az ivóvíz csőhálózatra is egyre nagyobb mértékű terhelést fejtenek ki, ami csőrepedések, csőkötés elmozdulások megszaporodását is magával hozza, és főleg a csőszálak csatlakozásánál, valamint a bekötő vezetékeknél okoznak vízszivárgásokat.

Ez a folyamat más településeknél meglévő víziközmű hálózatoknál is fellép, ahol a miskolcihoz hasonló, duzzadó-zsugorodó, agyagos talajviszonyok a jellemzőek.

A drasztikusan megnövekedett meghibásodások száma miatt az egyes hibák elhárításait – azok súlyosságától és a lakosság ellátásában betöltött közvetlen szerepétől függően – kényszerűen ütemezni kell, ilyenkor nem lehetséges azokat az észlelések időpontja szerinti sorrendben elvégezni. A sürgősségi sorrend meghatározásánál elsődleges szempont az egyes hibáknak a teljes lakosság folyamatos ivóvízellátására gyakorolt hatása, azaz az érintett háztartások száma és a víz elfolyás mértéke együttesen van figyelembe véve.

A MIVÍZ Kft. komoly erőfeszítéseket tesz valamennyi felmerülő hiba elhárítása érdekében, azonban a megnövekedett hibaszámok következtében előfordul, hogy a lakossági ivóvízellátásban kiemelt szerepet nem játszó vezetékeken fellépő hibák elhárítása több-kevesebb késedelmet szenved.

Ilyen esetekben kéri a MIVÍZ a lakosság türelmét és megértését.