A rendelkezés azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A miskolci integrált óvodai intézmény székhely óvodájába és tagóvodáiba a 2023/2024-es nevelési évre az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a következő időpontokban történik:

2023. május 09. (kedd), 8.00 óra – 17.30 óra
2023. május 10. (szerda), 8.00 óra – 17.30 óra
2023. május 11. (csütörtök), 8.00 óra – 17.30 óra

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik:

  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
  • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodák kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint Miskolc város honlapján, a miskolc.hu oldalon lehet megtekinteni a beiratkozás szabályainak bővebb információival együtt.

/A nyitóképen a MIÓVI Belvárosi Tagóvodája látható. Forrás: MIÓVI Belvárosi Tagóvodájának Facebook-oldala/