Cikkünk frissítése óta eltelt 1 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. április 1-től hatályos rendeletével új szociális ellátásként bevezette az iskolakezdési támogatást.

A hatályos jogszabály szerint iskolakezdési támogatásra jogosult – tanszer, íróeszköz és egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzési költségeihez való hozzájárulásként – az a szülő vagy más törvényes képviselő, aki a családjában nappali oktatás munkarendje szerint alap- vagy középfokú tanulmányokat folytató, 18. év alatti gyermeket nevel és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át (jelenleg: 57.000,- Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 250%-át (jelenleg: 71.250,- Ft) – olvasható a miskolci önkormányzat közleményében.

Az iskolakezdéshez szükséges eszközök költségeit a kérelmező nevére szóló számlával kell igazolni, és azokat a kérelemhez mellékelni, ezért fontos, hogy vásárlásaik során ne feledkezzenek el a bizonylatok kéréséről. Tárgy évben a számlák kiállításának legkorábbi dátuma 2023. április 1. napja lehet.

Az önkormányzati közlemény arra is kitér, hogy a támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, családonként maximum 30.000,- Ft lehet, de nem haladhatja meg a számlával igazolt költségek összegét.

A támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1. és október 31. között lehet benyújtani, amely határidő elmulasztása jogvesztő.