A jogszabály módosítására való tekintettel újra benyújthatják kérelmüket azok, akiknek az ingatlana a jogszabályváltozást követően már megfelel a vonatkozó előírásoknak.

A kedvezményes árú többletgázmennyiség igénybevételéhez szükséges jegyzői hatósági igazolás kiállításával kapcsolatos szabályok 2023. január 10. napjától módosultak.

A Kormány 584/2022. (XII.28.) számú rendeletével, módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm.rendeletet, amely az eddigiekhez képest kedvezőbb feltételeket tartalmaz az egy mérőórás ún. többgenerációs épületekben található lakás rendeltetési egységek számának megállapítása kapcsán.

A módosítás szerint egy mérési ponthoz (felhasználási helyhez) továbbra is legfeljebb 4 lakás tartozhat, azonban bővült a kedvezményezetti kör az alábbiak szerinti ingatlanok esetében:

  • ha egy telekingatlanon társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő több lakóépület van, de egyenként maximum 4 lakást tartalmaznak,
  • ha  több önálló helyrajzi számon fekszik a közös gázmérővel rendelkező, társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépület-együttes és legfeljebb 4 lakást foglal magába, 
  • vagy önálló mérési pontot képező társasházi albetéten belül több, de legfeljebb 4 lakás rendeltetési egység került kialakításra.

„További könnyítés, hogy a lakás rendeltetési egységek számának meghatározásánál már nem kell figyelembe venni a lakások önálló bejáratára és a lakások műszaki megosztására (pl. egybenyílás tilalmára) vonatkozó előírásokat, ha a lakások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet 105.§ (1) bekezdésében leírt egyéb követelményeknek megfelelnek.”

A jogszabály módosítására tekintettel újra benyújthatják kérelmüket azok, akiknek az ingatlana a jogszabályváltozást követően már megfelel a vonatkozó előírásoknak. Ez esetben kérik az elutasító döntés iktatószámának feltüntetését az új kérelmen.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán.

Ehhez formanyomtatvány is rendelkezésre áll, mely elérhető a miskolc.hu honlapon, vagy az ügyfélszolgálati irodákban.