Cikkünk frissítése óta eltelt 10 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Összesen 265 darab viccet tartalmaz az világ első viccgyűjteménye, a bő másfél évezreddel ezelőtt megjelent Philogelos; némelyik poén még ma is remekül működik, mások felett viszont már erősen eljárt az idő.

Az időszámításunk szerinti 4. vagy 5. század környékén (de az is elképzelhető, hogy valamikor korábban) megjelent, ógörög nyelven íródott Philogelos (kb: a Nevetés szerelmese), amely az alcím szerint Hieroklész és Philagriosz tréfáit tartalmazza, a világ első fennmaradt viccgyűjteménye. Ami persze nem jelenti azt, hogy korábban nem készültek már hasonlók: Naukratiszi Athenaiosz, a nagy tekintélyű ókori görög nyelvész például egy írásában beszámol arról, hogy II. Philipposz, Makedónia királya – aki az i. e. 4. században uralkodott – fizetett egy athéni társaságnak, hogy jegyezzék le a vicceit (ám ez azóta sajnos elveszett), illetve az i. e. 2. században alkotó római komédiaszerző, Plautus legalább két művében van olyan szereplő, aki viccgyűjteményeket emleget.

Hogy kicsoda a két tréfamester, a szerzőként vagy szerkesztőként feltüntetett Hieroklész és Philagriosz, azt sajnos nem tudjuk; elképzelhető, hogy nem is valós személyek voltak. Ettől függetlenül a Philogelos elég komoly vállalás: összesen 265 viccet tartalmaz, különböző kategóriákra bontva.

Megkapják benne a magukét egyebek mellett: a nagyképű tökfejek és okostojások, a nőgyűlölő férfiak, a rossz leheletűek, a trákiai Abdéra városába valók (az ókorban az abdériták korlátoltsága és megfontolatlansága közmondásos volt, maga az abderitizmus afféle provinciális gondolkodásmódot, életformát jelölt), a részegesek, a szexuálisan túlfűtött nők.

Apropó nők: meglepő, de a nőket viszonylag kevés vicc veszi célba (legalábbis direkten), a homoszexualitással foglalkozó tréfák  pedig gyakorlatilag teljesen hiányoznak innen. 

Segítségül azért lefordítottunk néhányat. Ilyen volt tehát az athéni gyökerű, de minden ízében római humor kb. 1600 évvel ezelőtt:

Egy bölcs ember teherbe ejtett egy rabszolgát. A szülés után az apja azt javasolta, hogy öljék meg a gyermeket. A bölcs ember így válaszolt: „Előbb a saját gyermekeidet öld meg, aztán mondd, hogy öljem meg az enyémet.”

Egy bölcs ember látogatóba ment egy nemrég elhunyt iskolatársa szüleihez. Az apa jajgatott: „Óh, fiam, nyomorulttá tettél.” Az anya sírt: „Óh, fiam, elvetted a fényt a szememből!” Később a bölcs ember így szólt a barátaihoz: „Ha mindebben valóban bűnös lenne, akkor még életében el kellett volna hamvasztani.”

Egy abdérita látott egy eunuchot egy nővel beszélgetni, és megkérdezte tőle, hogy a felesége-e. Amikor a férfi azt válaszolta, hogy egy eunuchnak nem lehet felesége, az abdérita megkérdezte: „Szóval a lányod?”

Egy goromba asztrológus egy súlyos beteg fiúnak készített horoszkópot. Miután megígérte az anyának, hogy gyermeke még sokáig fog élni, kérte a fizetségét. Akkor az asszony ezt válaszolta: „Jöjjön el holnap, és kifizetem”. Mire a férfi felháborodottan tiltakozni kezdett: „De mi van, ha a fiú meghal éjszaka, és elbukom a honoráriumomat?”

Egy fiatalember azt kérdezte szexuálisan felajzott feleségétől: „Mit tegyünk, drágám? Együnk vagy szexeljünk?” Mire a nő így válaszolt: „Te döntesz. De egy morzsa sincs a házban.”

Amikor egy nőgyűlölő súlyosan megbetegedett, a felesége azt mondta neki: „Ha meghalsz, felakasztom magam”. A férfi erre ránézett, és így szólt: „Igazán megtehetnéd nekem ezt a szívességet, amíg életben vagyok”.

Egy fiatalembert megkérdeztek arról, hogy otthon ő parancsol-e, vagy a felesége. A férfi így dicsekedett: „A feleségem annyira fél tőlem, hogy ha csak ásítok, összeszarja magát”.

Egy férfi így provokálta a közismert tréfamestert: „Megkaptam a feleséged anélkül, hogy egy fillért is fizettem volna.” Mire ő azt válaszolta: „Férjként kötelességem, hogy egy ilyen szörnyeteggel háljak, de téged mégis mi kényszerített erre?”.

Egy bölcs ember, aki megbetegedett, megígérte az orvosnak, hogy kifizeti, ha majd meggyógyul. Amikor a felesége leteremtette azért, hogy lázas betegen bort vedelt, így vágott vissza: „Azt akarod, hogy meggyógyuljak, és kénytelen legyek fizetni az orvosnak?”.

Egy rossz leheletű férfi megkérdezte a feleségét: „Asszonyom, miért gyűlöl engem?” Erre az asszony azt felelte: „Mert szeretsz engem.”