A rendelet 2022. október 5-én lépett hatályba.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a 16/2022. (X. 4.) számú önkormányzati rendeletével módosította Miskolc közigazgatási területén végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást szabályozó helyi rendeletet.

A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közcsatornára rá nem kötött, vezetékes vagy saját vízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosára, akinek ingatlanán, vízmérés alapján mért és vízfogyasztás alapján számlázott, vagy a rendelet szerint elszállított háztartási szennyvíz keletkezik, továbbá azon ingatlanok tulajdonosaira is, akiknek az ingatlanán árnyékszék található.

Az Önkormányzat által kijelölt Közszolgáltató a MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság.

Közszolgáltató elérhetősége

Név: MIVÍZ Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, József A. út 78.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 1.

Tel: 46/519-366/ 9-es menüpont (szolgáltatás megrendelése)

e-mail: kozmuszerviz@miviz.hu (szolgáltatás megrendelése, hibabejelentés)

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a közszolgáltatási díjakat:

A módosítás nem érinti a lakossági ingatlantulajdonosok részére eddig alkalmazott díjakat.

A rendelet alapján a szennyvíz-hálózatra nem csatlakozott lakossági ingatlanhasználók esetében az ingatlanon képződött háztartási szennyvíz begyűjtés közszolgáltatási díjtételei továbbra is változatlanok.

1. A közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanoknál az ingatlan felé szolgáltatott ivóvízmennyiség alapján kerül megállapításra a közszolgáltatás egységnyi díja, az alábbiak szerint:

1.1. Az ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetősége adott:

– lakossági ingatlantulajdonos:

512,10 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 191,61 Ft/m3 és ürítési díj 320,49 Ft/m3,

– gazdálkodó szervezet:

1 437 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 537 Ft/m3, ürítési díj 900 Ft/m3)

1.2. Az ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetősége nem biztosított:

– lakossági ingatlantulajdonos:

256,50 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 191,61Ft/m3 és ürítési díj 64,89 Ft/m3)

– gazdálkodó szervezet:

720 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 537 Ft/m3 és ürítési díj 183 Ft/m3)

2. A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében a közszolgáltatási díj a ténylegesen elszállított, ártalmatlanított háztartási szennyvíz mennyisége alapján kerül megállapításra:

2.1. Közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi lakóingatlan esetén

2 363,40 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 191,61 Ft/m3 és ürítési díj 2 171,79 Ft/m3)

2.2. Közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi külterületi lakóingatlan esetén

3 218,40 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 191,61 Ft/m3 és ürítési díj 3 026,79 Ft/m3)

2.3. egyéb ingatlan esetén

6 683 Ft/m3+ÁFA

(melyből alapdíj 5 102 Ft/m3 és ürítési díj 1 581 Ft/m3)

3. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalommentes kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja:

3.1. Támogatással

5 011,20 Ft/alkalom+ÁFA

3.2. Támogatás nélkül

7 018,20 Ft/alkalom+ÁFA

Felhívják az ingatlantulajdonosok figyelemét, hogy kötelesek az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást a kijelölt közszolgáltató megbízásával rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni, kivéve, ha az ingatlanon keletkezett háztartási szennyvíz kezelését jogszabályban meghatározott egyéb módon teljesíti.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban azt kérik, hogy mindenki érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

Továbbá kérik az érintetteket, hogy a szállítás igénybevételéről szóló, a közszolgáltató által kiállított számlát, átvételi bizonylatot igazolásképpen megőrizni szíveskedjenek.