Kezdőlap LIFE MAGAZIN Család-gyerek

CSED-Kisokos

2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj összege az annak alapját képező naptári napi alap, illetve naptári napi jövedelem hetven százalékáról száz százalékra nő. A napokban további módosításokat is kihirdettek, amelyek szintén 2021. július 1-jétől lépnek hatályba, és mind a csecsemőgondozási díjra, mind a gyermekgondozási díjra vonatkoznak.

 CSED összege jelenleg, 2021 év első felében a napi jövedelem 70%-a, ám a kormány módosította a CSED összegét, hogy a fiatal pároknak minél könnyebb legyen a családalapítás. 2021. július 1-től a CSED összege a napidíj 100%-a lesz, ami egy kifejezetten kedvező összeg a kismamák számára, így nem kerülnek anyagi, megélhetési hátrányba a többi munkavállalóval szemben.

A CSED összege, mivel egyes esetekben (főleg, ha a TB-jogviszonyt több különböző munkából gyűjtöttük össze) nehezen kiszámítható, éppen ezért a CSED kalkulátor sokszor az aktuális minimálbér adatait veszi alapul. A minimálbér 2021-ben 4%-kal emelkedik, illetve a szociális hozzájárulási adó 2021 évi csökkentése esetén további 1%-os növekedést fog mutatni.

 • A minimálbér 2021 összege (2021 februártól): bruttó 167.400 Ft/hó.
 • A minimálbér 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 169.000 Ft/hó.
 • A CSED összege alapból a naptári napi alap, a naptári napi jövedelmünk 70%-a.
 • Ha nem lehet a CSED naptári napi alapját kiszámítani, akkor a szülő részére a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része jár;
 • Ha a szülő álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátást a mindenkori minimálbér alapján számolják ki – az ellátás napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló összegnek az 1/30-ad részét.
 • Mezőgazdasági őstermelők esetén a CSED jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92%-a jár;
 • Egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér jár;
 • Egészségügyi szabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj jár.
 • Betegszabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj / az illetmény egy hónapra járó összege jár;
 • A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (egyéb) jogviszony keretében foglalkoztatott személy esetében, 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén, az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, más esetben a jogviszony alapjául szolgáló, szerződésben meghatározott díj jár.

A CSED összege egy bruttó összeg, amely után csak 15% SZJA fizetendő. A CSED után TB járulékot már nem kell fizetni.

Ha az újszülött már meglévő GYED vagy GYES alatt, vagy az annak a megszűnését követő 1 éven belül születik, és az eredeti összeg magasabb, mint az újabb gyermekre megállapított CSED összege, akkor a magasabb értékű naptári napok alapján számolják ki a CSED ellátást.

A CSED igénylés menete

A CSED igénylés a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány kitöltésével történik, amit a biztosított személynek a foglalkoztatójánál kell kezdeményezni a TB-jogviszony fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is. Ha a foglalkoztató intézmény már megszűnt, a CSED igénylése az illetékes kormányablaknál történik. Önfoglalkoztató személy (őstermelő, egyéni vállalkozó) szintén a kormányhivatalnál tudja megigényelni a CSED támogatást.

A CSED igénylést megtehetjük személyesen vagy egyszerűen elektronikus úton is. Utóbbi esetben a CSED igénylés formanyomtatványa mellé csatolni kell a következő dokumentumokat:

 • "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány, ha azt nem a vérszerinti anya igényli;
 • "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" c. nyomtatvány;
 • Szülés előtt igényelt CSED esetén: a gyermek anyakönyvi kivonata;
 • Szülés után igényelt CSED esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Ha szükséges, igazolás a felsőoktatási intézményben végzett tanulmányainkról.

A CSED 2021 igénylés elbírálása a kérvény beérkezésétől számítva 8 napig tart. Figyeljünk oda a CSED igénylés formai követelményeire, a kért dokumentumokra, ugyanis hiányos adatok esetén a CSED ügyintézés akár 60 napig is eltarthat! Ha a CSED kérvényt a szülő már korábban beadta, annak elbírálása a gyermek tervezett születését megelőző 28. napig el kell, hogy kezdődjön. A CSED összege visszamenőleg 6 hónapra igényelhető. A CSED összege minden hónap 10. napjáig folyósításra kerül.