Kezdőlap Uncategorized

Fúzió, együttműködés, vagy több annál? Tagoknak nyújtott szolgáltatások a Sárrét Metál Klaszternél

A klaszter víziója szerint annak tagjai szoros együttműködésben, nagyobb piaci érvényesítő erővel, egymást segítve érnek el közös sikereket. De hogy néz ki ez belülről?

Esetünkben a klaszter menedzsment operatív feladatainak felelőse és a stratégiaalkotás kiemelt szereplője a Sárrét Metál Kft. A menedzsment napi szinten összehangolja a tagok tevékenységét és felügyeli a közös projektek megvalósítását, megszervezi a KTT munkáját, gondoskodik a döntések végrehajtásáról és a szükséges visszajelzésekről, valamint a taggyűlések szakmai előkészítése és a tagok közötti kommunikáció biztosítása révén hozzájárul a hosszabb távú tervek és célok megalkotásához is..

A Sárrét Metál Klaszter tagjai ez által közösen használhatják az alábbi szolgáltatásokat:

– Közös informatikai portál (SMK KIP a beszerzésekhez és BIR a belső kommunikációhoz)

– Közös beszerzési rendszerek (áram, gáz, alapanyagok, bankszolgáltatás)

– Kiállításokon és vásárokon való megjelenés

– Marketing (kiadványok és reklámok, weboldal működtetése)

– Szervezeti struktúra működtetése

– Üzleti közvetítés, ajánlatok és ajánlattételi felhívások terjesztése a tagok közt

– Rendszeres találkozók megszervezése

A klaszter tagjai részt vesznek a klaszter közös projektjeiben, emellett saját kapacitásaik terhére természetesen vállalhatják fejlesztések, projektek megvalósítását. Közös energia, nyersanyag, alapanyag beszerzést végeznek. Mindezek kapcsán a nagyobb cégek külön – külön is együttműködnek a klaszteren belül.

A Szent István Egyetem az innováció-és technológia transzfer tevékenységével segíti a vállalatokat. Az utóbbi években történt több technológiatranszfer is, a klaszter húzótermékeinek műszaki fejlesztése érdekében: műanyagipari és elektronikai eredmények átadása történt meg a tagok részére. Elindult egy szoftverrel támogatott közös beszerzési platform is, SMK KIP néven, mely a tagok beszerzéseit hangolja össze. Kutatás-fejlesztési és innovációs programok is zajlottak, szintén a műszaki fejlesztések és a nemzetközi versenyképesség elősegítésére, melyek közül a hegesztés technológia korszerűsítését több tag is sikerrel vezette be a termelésében.

Összefoglalva – a Sárrét Metál Klaszter vízióját a tagok szoros együttműködésével éri el, mely tagok külön-külön és együtt is részesülnek egy üzletileg egyedülálló szolgáltatási csomagból.

Kelt: 2016.11.07.