Kezdőlap Uncategorized

Teljesítmény és tagelégedettség mérése a Sárrét Metál Klaszternél

Előző cikkünkben körbejártuk a Klaszter, a Tagok, az együttműködés és a szolgáltatások témakörét is. Mint minden sikeres vállalkozás, így a Sárrét Metál Klaszter is tudja, hogy a hosszú távú fejlődés kulcsa a folyamatos monitoring. A Sárrét Metál Klaszter nagyon fontosnak tartja a lehető legjobb együttműködési lehetőségek kiaknázását. Ennek érdekében méri tagjainak elégedettségét és a kapott eredmények alapján fejleszti tovább működését.

Jelen példánkban az elégedettség felmérésére kérdőíves módszer került alkalmazásra, ezzel a kvantitatív megkérdezéssel minden tagot el lehetett elérni, a felmérés reprezentativitása magas volt. A kérdőíves felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a klaszter alapító okiratában is lefektetett illetve azóta közösen meghatározott célokkal kapcsolatos tagi elvárások nagy része megvalósult. Az eredményeket a következő diagramok segítségét értelmezzük:

A felmérés eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a klaszter tagvállalatai elsősorban a más tagokkal történő üzleti tárgyalásokon vesznek részt a klaszter tevékenységei közül (100%). 70%-uk képviselteti magát a klaszter által szervezett rendezvényeken, előadásokon.

sarret 01

A tagvállalatok különösen hasznosnak tartják a klaszter szakképző intézmények és vállalkozások közötti kapcsolatát, hídképző szerepét, illetve a klaszter szintű programok, rendezvények szervezését, lebonyolítását.

A felmérés alapján megállapítható, hogy a tagok elégedettsége a klaszter tevékenységeivel kapcsolatban rendkívül magas. Az elégedettség mértéke a válaszadók körében 90%. A legnagyobb elégedettség a taggyűlésekkel, elnökségi ülésekkel kapcsolatban mutatkozik.

sarret 02

A klaszter szolgáltatásaival kapcsolatos tagi elégedettség már változatosabb képet mutat, de összességében még így is elmondható, hogy az elégedettség mértéke közel 90%-os. A felmérésben résztvevők válaszai alapján a tagok kiemelkedőnek tartják a menedzsment szervezet működését, a klaszter szintű érdekképviseletet, lobbi tevékenységet, az információ-szolgáltatás rendszerességét, minőségét, valamint a klaszter további fejlesztésére irányuló törekvések összhangját, minőségét, belső kommunikációját.