Konferenciát tart szerdán az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet a Pesti Vigadóban Kodály Zoltán december 16-i születésnapjához kapcsolódóan.

Az énekgyakorlatok elemzése lesz a fő téma

A "Mozgó dó." IV. – Zene a katedrán című konferencia a kodályi énekgyakorlatok elemzésével, értékelésével foglalkozik, kitérve a művek művészetelméleti vonatkozásaira és a kulturális környezetükre is. A témák között szerepelnek módszertani kérdések, a Kodály-koncepció a magyar hangszeres iskolákban és a romantikus stíluselemek Kodály énekgyakorlataiban.

A rendezvény élőben lesz követhető az MMA MMKI YouTube-csatornáján

Kodály Zoltán a múlt század harmincas éveitől fogva készített a zenepedagógiát segítő, ének-zene órákon használható gyakorlatokat a legkülönbözőbb szinteken, írt óvodásoknak és zeneakadémistáknak egyaránt. Kortárs költőket is megszólítottak ezek a darabok, találkozhatunk Weöres Sándor és mások alkotásaival is szövegként.

Sok fajta művet alkotott a zeneszerző

Művei elkészítésekor Kodály figyelt a változatosságra is. Nagy részük kottában íródott, de akadnak úgynevezett betűkottás, azaz csak a ritmust és a szolmizációs nevet mutató, egyszerűen olvasható etűdök is. Ezek a gyakorlatok végigkísérik a zenét tanulók életét, segítségükkel a zenei írás-olvasás a legmagasabb szintig elsajátítható.

 

Kép: nullhategy.hu