Kezdőlap Uncategorized

Változik a hulladékgazdálkodást érintő szabályozás

2023. július 1-én lép hatályba az hulladékgazdálkodást érintő jogszabály, melynek megfelelően kikerül az önkormányzati törvényben foglalt helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladatok közül a hulladékgazdálkodás, ami így a továbbiakban állami feladat lesz. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése sem lesz az önkormányzat feladata a jövőben. A köztisztaság biztosítása és a közterületeken hagyott hulladék összegyűjtése azonban továbbra is önkormányzati kötelezettség marad.

2021. március 16-i hatállyal a kormány a megyei kormányhivatalt jelölte ki közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként. Ennek megfelelően a magántulajdonban lévő ingatlanokon hagyott, illegálisan lerakott hulladék ügyében a jegyző már nem járhat el, nem adhat ki kötelező felszólítást, határozatot, nem szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot. A polgármesteri hivatal március 16-át követően tudomására jutott jogsértéseket, az illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatos jelzéseket, panaszbejelentéseket intézkedés céljából a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, azaz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához továbbíthatja.

A közterületeken, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon elhagyott hulladék kapcsán – amennyiben az illegális hulladék-elhelyező kilétét nem sikerül megállítani – az önkormányzat intézkedik a hulladék összegyűjtéséről és lerakóba szállításáról.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelői az illegális hulladéklerakót tettenérés esetén helyszíni bírsággal sújthatják, és kezdeményezhetik vele szemben a hatósági eljárást a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál. A kiszabott helyszíni, vagy hulladékgazdálkodási bírság meg nem fizetés esetén közérdekű munkára váltható át.

A jelentős mennyiségű, vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos cselekmények a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartoznak; elkövetésük esetén 3-5 év szabadságvesztés is kiszabható.

Természetesen a magántulajdonú ingatlanokon felhalmozott, elhagyott hulladékkal kapcsolatos jelzéseket, panaszokat is fogadja a polgármesteri hivatal, azonban a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt ezekkel közvetlenül az eljárásra jogosult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához fordulni – olvasható Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalának közleményében.