Szokatlan, hogy egy felsőoktatási intézmény alapfokú általános iskolákkal köt együttműködési megállapodást.

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara mégis három borsodi kistelepülés, Szendrő, Mezőcsát és Göncruszka református általános iskoláival kötött együttműködési keretmegállapodást.

Az egyetem mindezt azzal a felismeréssel tette, hogy alapfeladatain túllépve erőteljesebben támogassa, javítsa azoknak a gyermekeknek a továbbtanulási esélyét, akik a megye társadalmi és szociális szempontból hátrányos vidékein élnek.

Közös cél a társadalmi és szociális szempontból hátrányos helyzetű térségekben a gyermekek továbbtanulási esélyeinek támogatása, összehangolva a régió pedagógus utánpótlásának a megteremtésével.

– A térség szellemi központjaként ezzel is szeretnénk egyértelművé tenni felelősségvállalásunk azért a régióért, amelynek felemelkedéséért dolgozunk – fogalmazott Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora az együttműködési megállapodás aláírását megelőzően. – Feladatunk a térségi igényekre válaszokat adni tudó képzések és kutatások támogatása.

A kistelepülések iskoláinak élő kapcsolata a tanárképzéssel esélyt teremt arra, hogy segítse a pedagógusok megőrzését a kistérségekben. Erről már Dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja beszélt.

Kihangsúlyozta, hogy a kisiskolák nem csak szakmai gyakorlóhelyet kínálnak az egyetemi tanárképzésben résztvevő hallgatóknak, hanem lehetőséget adnak módszertani fejlesztésekre, innovatív pedagógiai programok kidolgozására és megvalósítására is.

/Nyitókép: Az együttműködési keretmegállapodás aláírói: Jósvay István, a Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója;  Palescsák Veronika Mónika, a göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola intézményvezetője; Horváth László, a mezőcsáti Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde vezetője, valamint Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora/