A központ speciális szolgáltatásokat biztosít, és módszertani támogatást nyújt a Miskolci és járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok számára.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. évi átalakításának részeként Miskolcon is új szolgáltatási egység jött létre, a járási feladatokat ellátó Család – és Gyermekjóléti Központ ideiglenes helyén, a Szemere u. 5. szám alatt – olvasható a Miskolci Önkormányzat közleményében.

A MESZEGYI részeként működő szakmai egység széles körű gyermekvédelmi tevékenységet végez, speciális szolgáltatásokat biztosít, és módszertani támogatást nyújt a Miskolci és járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok számára. Mivel a széles körű feladatellátás az akkori székhelyen nehézségeket okozott, ezért szükségessé vált a Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása.

A Széchenyi 2020 projekt keretében így átalakult, kibővült a Miskolc, Mátyás király utca 15. szám alatt található üresen álló önkormányzati tulajdonú épület, melynek révén létrejött egy korszerű intézményi központ, amely alkalmas a család-és gyermekjóléti központ szolgáltatási feladatainak ellátására.

Az önkormányzat közleményében kiemeli, hogy a 4 épületszárnyból álló önkormányzati tulajdonú épületben korábban egy szárny már felújításra került, jelen projekt keretében pedig megvalósult a további három szárny infrastrukturális és energetikai fejlesztése.

Hőszigetelték az épületet és kicserélték a homlokzati nyílászárókat. Megújult a fűtési és villámvédelmi rendszer, az intézmény tetejére napelemeket telepítettek. Az akadálymentesítést is egy fő szempont volt a projekt során, a terv szerint rámpák, az ú épületen belül akadálymentesített WC kialakításra kerültek.

A „Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése” című projekt 100%-os támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege bruttó 94 093 597 Ft. A központ kialakítására kapott támogatás összege bruttó 175 599 164 Ft volt.