Kezdőlap Uncategorized

Vallásközi párbeszéd Miskolcon

A Tettre Kész Adományvonal szervezésében november 18-án nagy volumenű vallásközi párbeszéd került megrendezésre Miskolcon. A szervező önkéntes társulás fizikai, tárgyi segítség mellett szeretne lelki, szellemi táplálékot is adni azoknak, akiknek szükségük van rá. Ezért szervez vallásközi párbeszédet, kerekasztal-beszélgetéseket és konferenciákat, valamint életvezetési tanácsadásokat is a szervezet.
A diskurzus témája a bűnvallás volt. Elméleti és gyakorlati szempontból vizsgálta meg 8 egyház képviselője, hogy hogyan is kell megvallania bűnét egy adott közösség tagjának, ha azt szeretné, hogy Isten  megbocsásson neki!? A szervezőknek illusztris személyeket sikerült megszólítania, hisz a keresztény
felekezeteken kívül zsidó, muszlim, Krisa-tudatú és buddhista vallási vezetők is jelen voltak. A párbeszédben részt vett: SULOK ZOLTÁN – muszlim tanító, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke, MARKOVICS ZSOLT – főrabbi, a MAZSIHISZ Rabbitestületének alelnöke, MÉRŐ MÁTYÁS – Krisna-hívő lelkész,
BODÓ FERENC – buddhista tanító, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatója, SÁNDOR FRIGYES – evangélikus lelkész, korábbi esperes, GECSE ATTILA – református lelkipásztor, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház lelkésze, CSÓKAY KÁROLY – jezsuita szerzetes és nem utolsó sorban
DOBOS ANDRÁS – görög katolikus lelkész, parókus.


Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere, VERES PÁL nyitotta meg az eseményt és beszédében kiemelte, hogy örül a kezdeményezésnek, hisz nagyon fontos, hogy tanuljunk egymásról, ismerjük meg egymás kultúráját, vallását, hogy ezáltal sokkal elfogadóbbak legyünk mások iránt. Polgármester úr megnyitóját követően KOCSISNÉ HEILER ÉVA előadóművész, versmondó adta elő Kányádi Sándor: Az én Miatyánkom című versét. A lelkészek kifejtették az adott témában egyházuk tanítását, ezt követően megjegyzéseket fűztek a témához, valamint a közönség izgalmas kérdéseire válaszoltak!
A rendezvénynek a város kiemelt kulturális intézménye, a Miskolci Galéria adott otthont, melynek vezetője KÓNYA ÁBEL is jelen volt és méltatta az eseményt!


A beszélgetést SZURASENKÓ DÁNIEL, a Tettre Kész Adományvonal országigazgatója, békenagykövet moderálta.